Disclaimer

Het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA streeft ernaar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Verloskundig Centrum Achterhoek EVA echter niet, noch kan het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA zijn verstrekt.

Het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan het Verloskundig Centrum Achterhoek EVA.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
telefonisch : 0543 – 520 820 of via de mail: coordinator@vca-eva.nl

Verloskundig Centrum Achterhoek EVA
Postbus 213
7100 AE Winterswijk