20 wekenecho

Lees hier de informatie van het RIVM: 20 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)

De 20 wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20 wekenecho wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen. Ook wordt gekeken of uw kind goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en waar de placenta ligt. Het onderzoek duurt 30 tot 40 minuten. De 20 wekenecho kan uitgevoerd worden tussen 18 en 21 weken, maar wordt bij voorkeur gemaakt tussen 19 en 20 weken. Mocht u rond deze zwangerschapsduur met vakantie gaan houdt u er dan rekening mee dat er naar aanleiding van de 20 wekenecho een reden kan zijn voor een verwijzing naar het Radboudumc in Nijmegen. Bij de 20 wekenecho wordt er gekeken naar het geslacht van uw baby, u kunt zelf aangeven of u dit wel of niet wilt weten. U mag 1 volwassen begeleider meenemen, géén kinderen. Tijdens het onderzoek mag u geen foto’s of video maken, na afloop krijgt u van ons een USB-stick met beelden van het onderzoek.

De uitslag

Uw echoscopist zal u informeren als er bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. U krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopist zal u een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met uw eigen verloskundige of gynaecoloog. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). U wordt hiervoor verwezen naar de afdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie van het Radboudumc in Nijmegen.
In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. In geval van verwijzing blijft uw eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

De 20 wekenecho bij een hoge BMI

Een hoge BMI kan goede beeldvorming bij de echo bemoeilijken. Soms is het nodig om een vaginale echo te maken of is een herhalingsonderzoek nodig. Ook kan het zijn dat de echoscopist harder moet duwen op uw buik. 

Voor- en nadelen van de 20 wekenecho

Voordelen:

  • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
  • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
  • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Nadelen:

  • Met de 20 wekenecho kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan.
  • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
  • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
  • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

De 20 wekenecho wordt gemaakt na verwijzing door uw verloskundige of gynaecoloog. Er zijn geen kosten verbonden aan dit onderzoek.